Belastingmaatregelen en uw huis

juni 28, 2019

De afgelopen tien jaar heeft de overheid op zichtbare en minder zichtbare manieren de belastingvoordelen van het eigen huis versoberd. Deze voordelen waren ooit bedoeld om het eigenwoningbezit onder Nederlanders te stimuleren. Dat is gelukt.

Nederland telt 7,7 miljoen woningen, waarvan er 4,3 miljoen (56 procent) als koopwoning in handen van particulieren zijn. Van de koopwoningen zijn er 3,5 miljoen (81 procent) geheel of deels gefinancierd met een hypothecaire lening, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken. De overheid kijkt kritisch naar het prijskaartje van het beleid; de hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks ongeveer 11 miljard euro.

De voordelen van een eigen huis gaan dalen

Als u eigenaar bent van een woning belast met een hypotheek, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze ontwikkeling. De belastingvoordelen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen. Goed om hiermee rekening te houden.

Gemiddeld krijgt de woningeigenaar een derde van zijn hypotheekrente terug in de vorm van een belastingkorting. Paniek is niet nodig, maar breng wel in kaart wat het voor u betekent als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. Afhankelijk van het soort hypotheek worden de woonlasten worden dan voor de meesten van ons een stuk hoger. Op termijn kan verhuizen naar een voordeligere woning een optie zijn, of het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek.

De belangrijkste punten voor u op een rij:

De rente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Houdt u er rekening mee dat u de hypotheekrente maximaal dertig jaar lang kan aftrekken? Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek is in 2001 ingevoerd. Als u voor 2001 een huis hebt gekocht, krijgt u nog tot 2031 hypotheekrenteaftrek.

De bijleenregeling

Als u een huis koopt dan wil de overheid dat u de overwaarde van uw oude huis in uw nieuwe huis stopt. Doet u dit niet en leent u de overwaarde bij, dan mag u de rente niet aftrekken over het bedrag van deze overwaarde. Wie een woning koopt en het oude huis verkoopt, krijgt dus te maken met deze bijleenregeling.

Een rekenvoorbeeld laat het effect van de bijleenregeling zien. Stel, de overwaarde van de woning die u hebt verkocht is 40.000 euro. U koopt een nieuwe woning van 200.000 euro. De rente is dan aftrekbaar over een lening van maximaal 160.000 euro (200.000 – 40.000 euro). Leent u meer dan 160.000 euro? Dan mag u over het bedrag boven die 160.000 euro geen rente aftrekken. Het eventueel extra geleende bedrag valt in box 3 en is daar aftrekbaar van de bezittingen in box 3. Het maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek daalt.

Het maximale percentage waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken, daalt elk jaar een klein beetje. In 2014 daalde deze voor het eerst van 52 procent naar 51,5 procent. Drie jaar later daalde de aftrek naar 50 procent. En in 2019 is het percentage 49 procent. Het maximale percentage waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken gaat de komende jaren versneld omlaag. In 2023 moet dit zijn gezakt naar 37,05 procent. Hier krijgt u voorlopig alleen mee te maken als u in de hoogste belastingschijf van 51,75 procent zit.

Aflossingseis per 2013

Vanaf 1 januari 2013 geldt de eis dat nieuwe leningen of aanvullende leningen (bij verhuizing naar een duurdere woning) volledig afgelost moeten worden door een lineair- of annuïtair dalende lening. Door deze hypotheekvormen wordt de renteaftrek gedurende de looptijd minder. Had u al voor 2013 een aflossingsvrije lening dan kan u hier ook bij verhuizen, verbouwen of oversluiten (deels) mee te maken krijgen.

Als financieel planner kom ik graag in contact met u om u te informeren wat veranderingen in de belastingen voor u betekenen. Ook kan ik u inzicht geven in uw totale financiële plaatje als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. 

Misschien ook van interesse …