Wat betekent het pensioenakkoord voor u?

augustus 13, 2019
Pensioenakkoord bank

Twee maanden geleden is er na lang praten het pensioensakkoord gekomen. Hieronder beschrijf ik de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord.

Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?  

Als eerste is het nieuwe voorgestelde pensioenstelsel moderner en persoonlijker. De overstap naar dit nieuwe stelsel zal grote gevolgen hebben voor alle bestaande pensioenovereenkomsten. Deze worden allemaal aangepast. Naast wijzigingen voor uw ouderdomspensioen wijzigt ook de AOW-leeftijd. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord. 

AOW-leeftijd

Ten tweede verandert de AOW-leeftijd. Deze is op dit moment 66 jaar en 4 maanden. In het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat deze tot 2021 niet omhooggaat. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en in 2024 naar 67 jaar. Daarna wordt de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. 

Vroegpensioen

Wat als derde verandert, is dat uw werkgever een boete moet betalen, als u nu met vroegpensioen gaat. De reden hiervoor is dat het kabinet eerder stoppen met werken wil ontmoedigen. In het principe pensioenakkoord staat dat uw werkgever vanaf 2021 deze boete in een aantal situaties niet hoeft te betalen. Dit gaat in als u drie jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat en u maximaal 19.000 euro bruto per jaar ontvangt. 

Opnemen pensioenbedrag ineens

Als vierde gaat veranderen dat u maximaal 10 procent van de waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken in een keer mag opnemen. Hierover betaalt u dan in een keer inkomstenbelasting. Vervolgens kunt u dit bedrag naar eigen inzicht gebruiken. Denk hierbij aan het aflossen van de hypotheek of het maken van een grote reis. 

Afschaffing doorsneepremie pensioenfondsen

Bijna alle pensioenfondsen gebruiken een doorsneepremie. Dit betekent dat uw werkgever dezelfde premie afdraagt voor alle werknemers. Door dit systeem betalen jongere werknemers voor het pensioen van oudere werknemers. Door de gewijzigde arbeidsmarkt is deze systematiek achterhaald en wordt dit afgeschaft. Daarom is de vijfde verandering dat werknemers tot ongeveer 45 jaar compensatie gaan krijgen. Hoe dit eruit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. 

Pensioenakkoord goed voor uw pensioenfonds?

De meeste pensioenfondsen moeten op basis van de huidige (reken)regels de pensioenuitkeringen verlagen. Het zesde punt uit het voorlopige pensioenakkoord betekenen dat uw pensioen misschien gelijk blijft of minder daalt. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van het pensioenfonds waar u pensioen opbouwt. 

Wijziging pensioenopbouw bij verzekeraar

Als zevende verandert de situatie als u u pensioen opbouwt bij een verzekeraar in een beschikbare premieregeling. Ook dit zal gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. 

Meer werknemers moeten pensioen opbouwen 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 13 procent van de werknemers geen pensioen opbouwt. Dit betekent ruim 800.000 mensen. De achtste wijziging betekent dat ook deze werknemers pensioen gaan opbouwen. 

Zzp’ers en pensioenen

Het grootste deel van de 1,2 miljoen zelfstandigen bouwt geen aanvullend pensioen op. Toch zijn ze niet verplicht om pensioen op te bouwen via een pensioenfonds of verzekeraar. Het negende punt geeft zzp’ers de mogelijkheid om mee te doen aan een pensioenregeling. Ook komt er voor hen waarschijnlijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is niet verplicht als een zzp-er voldoende geld heeft om dit risico op te vangen.

Als laatste komen alle nabestaanden in aanmerking voor nabestaandenpensioen. Bij bepaalde life events bestaat de kans dat er (tijdelijk) geen of minder dekking is voor het nabestaandenpensioen. Denk hierbij aan wisseling van werkgever, ZZP-schap, werkloosheid of scheiding. Dit probleem wordt opgelost. 

Heeft u nog meer vragen?

Het is nog niet bekend hoe het nieuwe pensioenakkoord uiteindelijk uitpakt. Als u alvast wil weten wat dit voor u betekent, kunt u contact met mij opnemen.  

Misschien ook van interesse …