Waar naartoe met uw spaargeld

Elsevier Weekblad 11 alternatieven voor een hoger rendement

Ik werkte mee aan een artikel van Joris Heijn van Elsevier Weekblad van 19 januari jl. In dit artikel beschrijft hij zijn zoektocht naar andere mogelijkheden om met je spaargeld om te gaan

Hij beschrijft elf alternatieven waaraan je kan denken. Joris Heijn legt deze langs de risico-lat en hij geeft aan vanaf welk bedrag een alternatief interessant kan zijn.  

Maar, zoals ik in het artikel ook aangeef: Zorg dat je eerst in kaart brengt welk deel van je geld nodig is voor je (on)voorziene uitgaven. Maak vervolgens een realistisch en onderbouwd besluit welk deel van je vermogen gebruikt wordt voor deze alternatieven. En daar is de onafhankelijk financieel planner bij uitstek de juiste adviseur voor!