Mijn kind gaat studeren. En nu?

maart 05, 2019
studeren

Er zijn 1262 studies, 3.044 opleidingen, 233 instellingen, 62 steden, 963 open dagen… al genoeg keuzes om te studeren voor één studerend kind. Of misschien twee of drie? Hoe kun je dan financieel een en ander rondbreien?

Je kinderen laten studeren kost geld. Ze zijn financieel nog niet zelfstandig en hebben extra kosten die hoog kunnen oplopen.

Waar heb je als ouder van een student mee te maken?

Soort opleiding

Allereerst de keuze van de opleiding: gaat het om een universitaire studie, hoger beroepsonderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Voor allerlei soorten opleidingen bestaan er vormen van tegemoetkoming.

Studiefinanciering – drie delen

Sinds het studiejaar 2015/2016 is het stelsel van studiefinanciering drastisch veranderd. De studiefinanciering bestaat uit drie delen: een lening, het studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs.

Lening voor studeren – en levensonderhoud

Dit bedrag is bedoeld om het collegegeld, boodschappen, de kamerhuur en overige kosten voor levensonderhoud te betalen. De hoogte varieert en hangt af van verschillende factoren. Om in aanmerking te komen voor StuFi, moet de student een Nederlands paspoort of het juiste type verblijfsvergunning hebben. Daarnaast moet de student een voltijds of duale studie gaan volgen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

De lening die je aangaat is rentedragend en loopt tien jaar. Daarna kun je niet meer lenen. Er wordt van de student verwacht dat deze na het volgen van een studie een passende baan vindt en de lening kan gaan terugbetalen. Hier mag de ex-student 35 jaar over doen. Draagkracht speelt hierbij een rol.

OV-reisproduct

Het OV-reisproduct is een soort prestatiebeurs. Als de student binnen tien jaar zijn diploma haalt, is het een gift. Anders moet de student ook het reisproduct terugbetalen. De student heeft de keuze: een weekabonnement (dat loopt van maandagochtend 4.00 uur tot zaterdagochtend 4.00 uur) of een weekendabonnement (dat loopt van vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 4.00 uur). zie ook studentenreisproduct.nl

Aanvullende beurs

En dan is er nog de aanvullende beurs, voor studenten waarvan de ouders niets kunnen bijdragen. Al deze financiële zaken zijn aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, www.duo.nl.
Het Landelijk Aktie Komitee Studenten, het LAKS, heeft een boekje online staan, waar de nodige detailinformatie over studeren en lenen. Bijvoorbeeld bij welke studies welke lening duur hoort, hoe er kan worden aangevraagd en waar je verder rekening mee moet houden.

Wel of geen studiefinanciering aanvragen?

Sommige ouders hebben voldoende middelen om hun kind te laten studeren zonder studiefinanciering. Is er nog een oude kapitaalverzekering uit het verleden waarvan de begunstiging gemakkelijk kan worden omgezet? Is er een interessante schenkingsmogelijkheid waardoor je twee vliegen in een klap kunt vangen: belastingbesparing en je kind financieel helpen?

In beide gevallen is het zinvol bij mij langs te komen: als gecertificeerd financieel planner heb ik dagelijks te maken met financiële puzzels. En misschien zit daar juist het ontbrekende stukje, waardoor de kosten van een studerend kind toch anders zijn dan gedacht.

Misschien ook van interesse …

Belastingtarieven 2023
Belastingtarieven 2023

Belastingtarieven 2023 Praktisch voor het overzicht, de nieuwe belastingtarieven voor het jaar 2023. Zie hier voor die...

Lees meer