Complimenten waar ik trots op ben!

september 24, 2020
Complimenten waar ik trots op ben

Een paar klanten wilden graag hun toekomst en situatie helder krijgen en hadden hiervoor een plan B nodig.

Na mijn advies en financieel plan ontving ik complimenten waar ik super trots op ben.


In verband met de overgang van een fulltime baan naar volledige arbeidsongeschiktheid hadden wij behoefte aan financieel advies: wat betekende deze gebeurtenis voor onze financiële situatie? Kunnen we onze levensstijl aanhouden, kunnen we blijven wonen in onze woning of moeten we denken aan verhuizen? Wat zijn de financiële gevolgen als de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de toekomst van hoogte verandert? Zijn onze wensen voor de toekomst (reizen, woning verduurzamen) nog wel reëel? 

Hanneke heeft ons eerst gevraagd om inzicht in onze financiële situatie. We hebben haar via een beveiligde internetverbinding en via een speciale (beveiligde) app voorzien van informatie. Daarna heeft ze zich tijdens een inventarisatiegesprek verder verdiept in onze financiële situatie. 

Met alle informatie heeft ze drie scenario’s opgesteld: een ‘bestcase’-scenario en een ‘worstcase’-scenario en een scenario er tussen in. Daarnaast heeft ze inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zouden zijn bij het onverhoopt overlijden van één van ons (bij alle drie de scenario’s). 

In een tweede bijeenkomst heeft ze de drie scenario’s (het financieel plan) aan ons gepresenteerd en konden wij hierop reageren. Omdat er in een gesprek dan toch altijd weer nieuwe dingen boven tafel komen heeft Hanneke het financieel plan hierna aangepast en in een eindgesprek hebben we het nogmaals samen doorgenomen. 

Hanneke heeft het beeld dat wij bij onze financiële toekomst hadden inzichtelijk gemaakt. Er ligt nu een duidelijk document waarin wij kunnen zien op welke variabelen wij invloed hebben en op welke niet. Afhankelijk van hoe onze toekomst er uit gaat zien kunnen we nu beter inschatten wat de financiële gevolgen van onze keuzes zullen zijn.  

Hanneke is een zeer deskundig financieel planner. Ze heeft de goede balans gevonden tussen empathie enerzijds en financieel-zakelijk advies anderzijds. Het advies geeft ons rust en helpt bij het verder accepteren van de situatie waarin we zijn beland.  Wij bevelen Hanneke van harte aan!”

Na zoveel complimenten kan ik alleen maar zeggen: Daarom ben ik financieel planner met zoveel plezier!

Verder lezen :


Misschien ook van interesse …

Belastingtarieven 2023
Belastingtarieven 2023

Belastingtarieven 2023 Praktisch voor het overzicht, de nieuwe belastingtarieven voor het jaar 2023. Zie hier voor die...

Lees meer