Financiële zekerheid in een onzekere tijd

mei 13, 2020

Financiele zekerheid in een onzekere tijd - FD Magazine

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Schiet niet in de paniekstand, maar maak slimme keuzes. Twee financiële planners geven tips.

(Ik werkte mee aan dit artikel in FD Persoonlijk Magazine van Jasperien van Weerdt. Online gepubliceerd op 13 mei 2020).

‘Neem geregeld je financiële planning onder de loep, ook buiten de coronacrisis”, zegt Hanneke Wolff-Rierink (54), eigenaar van Fiorino Financial Planning. ‘Kijk eens in de zoveel tijd naar je doelen, waar je staat op de route daarnaartoe en of er wijzigingen nodig zijn.’ 

De huidige situatie veroorzaakt niet alleen ellende, maar kan volgens haar ook leiden tot nieuwe inzichten. ‘Het maakt je bewuster van wat je hebt en wat écht belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld hoe fijn het is om je kinderen vaker te zien. Dit kan ertoe leiden dat je doelen veranderen en daarmee ook je planning.’ Een aantal zaken zou in elke planning moeten voorkomen, vindt zij en ook financieel planner Paul van der Kwast.   


1. Potjes om aan te spreken

Wie een buffer heeft opgebouwd voor noodgevallen, kan deze aanspreken: die is daar immers voor bedoeld. Maar het is natuurlijk wel van belang dat dit ‘potje onvoorzien’ groot genoeg is. 

Hoe hoog de buffer moet zijn, hangt af van je situatie, meent financiële planner Van der Kwast. Tweeverdieners in loondienst kunnen veelal met een lagere buffer toe dan een zzp’er, die ook in staat moet zijn een lange periode van ziekte of tegenvallende inkomsten te overbruggen. ‘Reken op een halfjaar aan uitgaven. Een alleenstaande die bruto €50.000 verdient, heeft een buffer van circa €15.000 nodig.’ 

‘Het moet in elk geval voldoende zijn om een terugval in inkomen te kunnenopvangen en onverwachte hoge kosten te kunnen betalen, zoals ziektekosten of vervanging van een kapotte koelkast of auto’, vult Wolff-Rierink aan. Ook speelt je uitgavenpatroon een rol. ‘Kijk welke uitgaven essentieel zijn enwaarop je kunt bezuinigen. Een handig hulpmiddel hierbij is het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud, een onlinetool waarmee je je uitgaven kunt vergelijken met die van anderen.’ 

Beleggingen

Beide financiële planners zijn het erover eens dat je je beleggingen beter onaangeroerd kunt laten. ‘Beleggen doe je voor de langere termijn. Daar moet je niet tussentijds aankomen’, zegt Wolff-Rierink.

Zeker tijdens een crisis is dat onverstandig, zegt Van der Kwast stellig. ‘Anders moet je je aandelen met verlies verkopen en kun je weer helemaal opnieuw beginnen. De beurs zal vroeg of laat toch weer omhooggaan. Dat is tot nu toe na elke crisis gebeurd.’

Spaarpot voor studie kinderen

Een spaarpot voor de studie van de kinderen kan wél worden aangesproken, voor wie het water aan de lippen staat. ‘Zo’n spaarpot is eigenlijk een luxe’, vindt Van der Kwast. ‘In geval van nood kunnen studenten ook voordelig lenen of naast hun studie werken.’

Overlijdensrisicoverzekering

Veel consumenten – vooral huizenbezitters – hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Het kan verleidelijk zijn deze stop te zetten. Maar Wolff-Rierink raadt dat met klem af. ‘Dat is riskant. Zo’n verzekering is ook bedoeld om de nabestaanden verzorgd achter te laten na je overlijden.

’Heb je een oude polis, dan kun je wel overwegen deze te beëindigen en een nieuwe af te sluiten, aangezien de premies de afgelopen jaren fors zijn gedaald. ‘Daarop valt flink te besparen.’● De spaarpot voor de studie van de kinderen kan eventueel wel worden aangesproken


2. Eigen woning en hypotheek

Extra aflossen drukt de woonlasten. Toch raadt Van der Kwast dit af; zeker bij de huidige lage hypotheekrente. ‘Wie €10.000 aflost bij een hypotheekrente van 2%, ziet de woonlasten op jaarbasis met €200 bruto dalen. Brengen we de gemiste hypotheekrenteaftrek daarop in mindering, dan is dat €150’, rekent hij voor. ‘Je bent dan slechts 50 cent per dag goedkoper uit, maar wel €10.000 kwijt, terwijl in crisistijden geldt: cash is king.’ 

De hypotheek oversluiten naar een lagere rente zou wel een optie kunnen zijn, voor wie niet op korte termijn wil verhuizen. Dat zorgt voor lageremaandlasten en de zekerheid van een lagere rente op langere termijn. ‘Maar reken wel alles goed door. Houd bijvoorbeeld ook rekening met een lagerehypotheekrenteaftrek en een eventuele boeterente’, zegt Van der Kwast. 

Huizenbezitters met een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of een beleggingsvariant hierop, kunnen deze afkopen en met de opgebouwde waarde hun hypotheek deels aflossen. Dit levert lagere woonlasten op en mogelijk ook een rentekorting. Maar er kleven ook nadelen aan, waarschuwt Wolff-Rierink. Zo is het rendement aan het eind van de looptijd doorgaans het grootst: dit loop je mis. ‘En als er sprake is van een gegarandeerd bedrag, zou ik er sowieso van afblijven.’


3. Extra sparen voor je pensioen

Veel pensioenen staan in deze tijd onder druk. Is het verstandig nu extra te sparen of te beleggen? Paul van der Kwast twijfelt. ‘Ik vind het voorbarig om nu plotseling meer geld opzij te leggen. Je spaart ruim veertig jaar voor je pensioen. Laat je niet leiden door twee jaar tegenslag, maar richt je op de langere termijn.’ 

Voor ondernemers die nog niet bezig zijn met hun pensioenopbouw, kan het huidige beursklimaat­ wel een mooi instapmoment­ zijn, zegt Van der Kwast. Hij adviseert om dan niet in één keer een groot bedrag in te leggen, maar dit gespreid te doen. ‘Zo verminder je het risico van een verkeerde timing. Beleg bovendien alleen als je dat eerder ook al van plan was en als je bereid bent de risico’s te dragen.’ 

Hanneke Wolff-Rierink adviseert elke twee jaar te kijken hoe de pensioenopbouw ervoor staat. ‘Een vuistregel is dat je 70% van het gemiddelde salaris aan pensioen moet opbouwen. Maar kijk ook goed naar jeeigen situatie. Welke uitgaven verwacht je in de toekomst te hebben? Is je hypotheek afgelost als je met pensioen gaat? En zijn de kinderen dan de deur uit? Verwacht je meer nodig te hebben dan die 70%, dan is het wel verstandig nu alvast extra te sparen of om te besparen op de uitgaven.’


4. Schenken aan (klein)kinderen

Het is Van der Kwast al langere tijd een doorn in het oog: ouderen die weinig schenken. ‘Ik zie veel zestigplussers met tonnen die op een spaarrekening staan te verpieteren­, terwijl de kinderen het goed kunnen gebruiken. Tegen de tijd dat het geld via een erfenis hun kant op komt, hebben de kinderen het niet meer zo hard nodig.’ De crisis kan volgens Van der Kwast een goede aanleiding zijn om de kinderen te ondersteunen­.

Natuurlijk is het wel van belang voldoende geld te reserveren voor toekomstige tegenvallers, zoals hogere zorgkosten. ‘Maar dat gaat niet om tonnen. Bovendien leidt een lager vermogen tot een lagere eigen bijdrage als je wordt opgenomen in een verpleeghuis.’ 

Wolff-Rierink wijst op de schenkingsvrijstellingen. Ouders mogen dit jaar €5515 belastingvrij schenken. Daarnaast mogen ouders kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig €26.457 schenken of zelfs €103.643 als het geld wordt aangewend voor een eigen woning. Ze adviseert wel de financiële schenking eerlijk te verdelen over de kinderen, om scheve gezichten te voorkomen. ‘En leg het anders in elk geval vast, zodat het later kan worden verrekend met de erfenis.’

Verder adviseert ze om in de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen. ‘Zo wordt voorkomen dat het geld terechtkomt bij de partner van je kind.’ 

Misschien ook van interesse …

Belastingtarieven 2023
Belastingtarieven 2023

Belastingtarieven 2023 Praktisch voor het overzicht, de nieuwe belastingtarieven voor het jaar 2023. Zie hier voor die...

Lees meer
Het grotere plaatje
Het grotere plaatje

Financieel planners kijken naar het grotere plaatje. Welke adviseur heb je nodig en voor welke situatie? Op 8 november...

Lees meer