Spannende tijden voor box 3

Spannende tijden voor box 3

Vanaf 24 december 2021 wordt box 3 vermogen anders behandeld. Het op die dag gepubliceerde arrest van de Hoge Raad constateerde dat het belasten van een fictief rendement, zoals dat sinds 2017 geldt, een inbreuk op het eigendomsrecht is en strijdig met het Verdrag tot...
Topsporters en geld – de onbekende strijd

Topsporters en geld – de onbekende strijd

Topsporters en geld De onbekende strijd met geld. Nu de Olympische Spelen van Tokio zo succesvol zijn verlopen voor Nederland, staan topsporters weer volop in de aandacht. Dat dit leven ondanks alle successen toch niet zo makkelijk is, bewijst een onderzoek onder...